Loyalty | Manage | increase visitors

امید به زندگی در شهرستان، ۱۷ درصد بالاتر از میانگین استانی است

ContentImages_140701.jpg

۱۳۹۵/۰۹/۲۰ فرماندار قوچان : با حضور فرماندار قوچان، جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان برگزار شد. با حضور فرماندار قوچان، جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری قوچان، علی رضا قامتی در این جلسه…
Read more

بازدید فرماندار چناران از مرکز توانبخشی رحمان در شهرستان

ContentImages_140699.jpg

۱۳۹۵/۰۹/۲۰ فرماندار چناران از مرکز توانبخشی رحمان در شهرستان بازدید کرد. فرماندار چناران از مرکز توانبخشی رحمان در شهرستان بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری چناران، محمد پرویزیان  ضمن دیدار با مددجوی دارای سه فرزند معلول از مرکز توانبخشی رحمان…
Read more